0
0 Comments

Ще мигрирам проект от един хостинг на друг. Къде мога да намеря настройките на базата данни, DB_NAME, DB_USER, DB_PASS ?

Question is closed for new answers.
Selected answer as best