0
0 Comments

Искам да проверя дали в един стринг се съдържа дума, която аз задам. Например: “Здравейте на всички”, искам да проверя дали думата “на” я има в стринга.

Question is closed for new answers.
Selected answer as best