0
  // За днешна дата
$date = date('d.m.Y', strtotime("+1 month")); // +1 Месец

  // Добавяне на месец към дата, която вие зададете
$date = '01.01.2021'; // Датата, към която искате да добавите месец
$date = date('d.m.Y', strtotime($date. ' +1 month')); // +1 Месец

  // За повече от 1 месец - +X months
$date = date('d.m.Y', strtotime($date. ' +5 months')); // +5 Месеца

Changed status to publish