0
<?php 
$array = array(
     'a' => 'test-a',
     'b' => 'test-b',
     'c' => 'test-c'
);
// Новият елемент към вече съществуващия масив
$array['d'] = 'test-d';
?>

Changed status to publish