0
 // За днешна дата
$date = date('d.m.Y', strtotime("+1 day")); // +1 Ден

 // Добавяне на ден към дата, която вие зададете
$date = '01.01.2021'; // Датата, към която искате да добавите ден
$date = date('d.m.Y', strtotime($date. ' +1 day')); // +1 Ден

Changed status to publish