PHP While цикъл

While цикълът означава. Докато нещо е правилно, прави това.

Пример: Докато $var е по-малко от 10 казвай “Здрасти”. Накрая на всяко завъртане увеличаваме $var с 1 ($var++)

$var = 1;

while($var < 10) {
     echo 'Здрасти';
     $var++;
}

Powered by BetterDocs