PHP Променливи

Променливи във PHP се създават с $ преди името на променливата

Пример 1: #
<?php 

$var = 'променлива';

?>

$var е името на променливата, а ‘променлива’ е стойността, която задаваме на променливата. В случая $var има стойност ‘променлива’.


Пример 2: #
<?php 

$x = 5;
$y = 10;

?>

Тука какво виждате няма кавички както при въвеждането на текст. Когато задаваме число като стойност на променливата, не е нужно да се слагат кавички. При този случай, $x има стойност 5, а $y има стойност 10.


Пример 3:
#
<?php 

$x = 5;
$y = 10;
echo $x + $y;

?>

Използваме echo за да изкараме резултат на страницата. Резултатът се получава от сбора на $x и $y ($x + $y). Това, което ще видите на страницата е 15. Така можете да използвате PHP за смятане.


Пример 4
: Извикване на променлива между текст #
<?php 

$str = 'Валентин';
echo 'Здравей '.$str;

?>
<?php 

$str = 'Валентин';
echo 'Здравей ';
echo $str;

?>
<?php 

$str = 'Валентин';
echo "Здравей $str";

?>

За да извикате променлива като в същото време искате да използвате и текст ще се наложи да използвате един от синтаксисите показани по-горе. Когато искате да извикате променливата на същия ред на който сте въвели и текста трябва да използвате точка за да разделите текста от PHP синтаксиса или да използвате двойни кавички.

Все пак ви съветвам да свикнете да боравите с точките. Накратко, в кавичките слагате текст, който вие искате да въведете, след като приключите с текста и искате да извикате променливата, затваряте кавичките, слагате точки и по този начин казвате на PHP, че следва да се въведе някакъв синтаксис в случая променлива.


Видео #

PHP Уроци: Променливи в PHP

Powered by BetterDocs