PHP Функции

Функцията е блок от код, който можем да използваме многократно и ние пишем функцията, която да извършва.


Пример: Как да създадем функция #
function ime_na_funkciq(){
   echo 'работи';
}

Пример: Как да извикаме функция #
// Ако изпращате информация с echo
function ime_na_funkciq(){
   echo 'работи';
}

ime_na_funkciq();


// Ако изпращате информация с return
function ime_na_funkciq(){
   return 'работи';
}

echo ime_na_funkciq();

Пример: Как да използваме функция с параметри #
function ime_na_funkciq($param1, $param2){
   return $param1.' '.$param2;
}

echo ime_na_funkciq('Здрасти', 'как си?');

Пример: Как да използваме функция с параметър – масив #
function ime_na_funkciq($param=array()){
   print_r($param); // Принтираме целия масив
}

$array = array(
   'var1' => 'value1',
   'var2' => 'value2'
);

ime_na_funkciq($array); // Подаваме на функцията масива който сме създали - $array

Powered by BetterDocs