PHP Константи

Константата не може да бъде променена след като веднъж бъде създадена.


Пример: Как се задава #
define("VAR", "Стойност");

Пример: Не може да бъде променена #
// Грешка
define("VAR", "Стойност");
define("VAR", "Друга стойност"); 

Пример: Как се извикват #
define("VAR", "Стойност");
echo VAR;

Пример: Чувствителност към малки и големи букви #
define("VAR", "Стойност", true); 
echo VAR; // ще работи
echo VaR; // ще работи защото 3тия параметър е true
echo var; // ще работи защото 3тия параметър е true

define("VAR", "Стойност", false); 
echo VAR; // ще работи
echo VaR; // няма да работи защото 3тия параметър е false
echo var; // няма да работи защото 3тия параметър е false

Powered by BetterDocs