PHP Масиви

Масив е променлива, която може да съдържа много стойности.


Пример: Как се създава #
$array = array(
   'var1' => 'стойност1',
   'var2' => 'стойност2',
);

Пример: Как се извиква #
$array = array(
   'var1' => 'стойност1',
   'var2' => 'стойност2',
);

// Ако искате да вземето стойност1
echo $array['var1'];

// Ако искате да вземете стойност2
echo $array['var2'];

Пример: Как се извикват всички стойности #
$array = array(
   'var1' => 'стойност1',
   'var2' => 'стойност2',
);

print_r($array);

Пример: Как се добавя нова стойност към съществуващ масив #
$array = array(
   'var1' => 'стойност1',
   'var2' => 'стойност2',
);


$array['var3'] = 'стойност3'; // Новата стойност

Powered by BetterDocs