PHP Сортиране на масиви


sort() – сортиране възходящ ред ( от по-малко към по-голямо ) #
$array = array("3", "1", "2");
sort($array);

// Резултат
1 -> 2 -> 3

rsort() – сортиране низходящ ред ( от по-голямо към по-малко ) #
$array = array("3", "1", "2");
sort($array);

// Резултат
3 -> 2 -> 1

asort() – сортиране възходящ ред стойността на масива ( от по-малко към по-голямо ) #
$array = array("a" => "3", "b" => "1", "c" => "2");
asort($array);

// Резултат
Array ( 
   [b] => 1 
   [c] => 2 
   [a] => 3 
)

ksort() – сортиране възходящ ред по ключ ( от по-малко към по-голямо ) #
$array = array("c" => "2", "a" => "3", "b" => "1");
ksort($array);

// Резултат
Array ( 
   [a] => 3 
   [b] => 1 
   [c] => 2 
)

arsort() – сортиране низходящ ред по стойността на масива ( от по-голямо към по-малко ) #
$array = array("c" => "2", "a" => "3", "b" => "1");
arsort($array);

// Резултат
Array (
   [a] => 3
   [c] => 2 
   [b] => 1 
)

krsort() – сортиране низходящ ред по ключ ( от по-голямо към по-малко ) #
$array = array("c" => "2", "a" => "3", "b" => "1");
krsort($array);

// Резултат
Array ( 
   [c] => 2 
   [b] => 1 
   [a] => 3 
)

Powered by BetterDocs